Rabu, 25 Mei 2016

Projekotwanie ogrodzenie PCV na plot i furtę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz informowania tego faktu gminie z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Projekotwanie ploty z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego poza kilkoma przypadkami.

Ogrodzenia plastikowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji oraz proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji ploty z Winylu na plot i bramkę ze sztachet potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu można zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy planowane ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i furtę sztachetowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku gdy projektowane balustrady z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar